Event calendar

9 November - 10 November, 2019

UOW Malaysia KDU Pro-Ams 2019

UOW Malaysia KDU University College

21 October, 2019

Got Talent? For MORP Night 2019

1:00 pm

UOW Malaysia KDU Penang University College (Auditorium)

2 October, 2019

USA Education Fair 2019

10:30 am - 11:30 am

UOW Malaysia KDU College (Damansara Campus)