TV1 News – Dato’ Lee Chong Wei @ UOW Malaysia KDU 27 Aug 2012